Yönetimde Takımlar

Seminerin Hedefi

Yönetimde takımların yönetimdeki yeri ve yönetime etkilerinin anlatılmasını kapsamaktadır.

Seminer İçeriği
 
-Takım Kavramı ve Türleri (Kendi Kendini Yöneten Takımlar, Sorun Çözme Takımları, Sanal Takımlar vb.)
-Takım ve Grup Farklılıkları
-Etkili Takım Bileşenleri
-Takım Etkinliğini Arttırmak 

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, yönetimde takım kavramı ve türlerinin ele alınması ile birlikte takım ve grup farklılıklarının ortaya konulması hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, etkili takım bileşenleri ve takım etkinliğinin tartışılması söz konusu olmaktadır. 

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.


 
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
90 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
400 ₺
500 ₺