SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Amacı
 
Bu sözleşme Alin Akademi (bundan sonra Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesi olarak anılacaktır) ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda detayları açıklanan çevrimiçi uzaktan eğitim hizmeti için imzalanmıştır.

Son KULLANICI bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürün kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir

Önemli! Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Son KULLANICI bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri takip edemez ve kullanamazsınız. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesine ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

KULLANICI Lisansı

Alin Akademi - www.alinakademi.com eğitim sitesinin içindeki sunumların, yazılımların, grafik KULLANICI arabirimlerinin, seslerin ve videoların son KULLANICI tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar:

Lisans hakkı, son KULLANICI’ya münhasıran eserin kullanma hakkı sağlamaktadır. "Kullanım Hakkı", ürünün kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini satın alındığı sürece içermektedir. Lisans hakkı tanınan son KULLANICI eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

KULLANICI Hakları

Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, Alin Akademi-www.alinakademi.com tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından belirtilen süre içinde kullanılabilir.

Ürün hakkında yeterli bilgiye ve sistem gereksinimlerine sahip olduğuna inanan KULLANICI, üzere www.alinakademi.com adresine girerek, info@alinakademi.com e-posta üzerinden satıcıdan bilgi talep eder.

Siteye giriş yapan KULLANICI satın almak istediği eğitimi seçer, yönergeleri takip ederek ödeme işlemini gerçekleştirir ve eğitimi satın alır. Son KULLANICI almış olduğu bu eğitimi belirtilen süre içinde takip eder. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

Kullanım Kısıtlamaları

Sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesine aittir. KULLANICI; sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesinden izin almadan kullanamaz.

Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesine ödemekle yükümlüdür. Kullanım bilgilerini paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

Bu eğitimlerde veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır.

Sözleşme Konusu

Alin Akademi-www.alinakademi.com’un sözleşmeyi onaylayan KULLANICI’ya internet üzerinden yönetim eğitimlerini, tekli veya paket eğitim olarak çevrimiçi uzaktan eğitim şeklinde sağlar.

Sözleşme Bedeli ve Ödeme

Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, Alin Akademi - www.alinakademi.com eğitim sitesinde yazılı olarak belirtilen ücretlerdir. İnternet sitesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda KULLANICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile KULLANICI’da ve ödemede çıkabilecek aksaklıklardan www.alinakademi.com sorumlu değildir.

İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri KULLANICI’nın kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra eğitimler kullanıma açılır. Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesi indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir. KULLANICI’nın satın aldığı ürünün satış, teslim ve iadesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesi tarafından satılan tüm ürünler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 14 maddesinin ğ bendinde sayılan Cayma Hakkının Kullanılamadığı elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan olduğu için ürün satın alındıktan sonra hiçbir şekilde iade söz konusu olamaz.

Özel Hükümler

a. KULLANICI bilgilerinde ki adres, telefon vb. gibi her türlü değişikliklerde Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesine bilgi vermek zorundadır.
b. KULLANICI, www.alinakademi.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesine ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
c. KULLANICI verilerinin, Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesinin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü Alin Akademi - www.alinakademi.com eğitim sitesinin sorumlu olmayacağını kabul eder.
d. KULLANICI kurallara aykırı davrandığı takdirde www.alinakademi.com gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
e. KULLANICI, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesini sorumlu tutmayacağını kabul eder.
f. Çevrimiçi uzaktan eğitim programına elektronik cihazlardan (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) erişilebilmektedir. Eğitimin kullanıldığı cihazlardan herhangi birinin sıfırlanması veya değiştirilmesi durumlarında her cihaz için 3 defa değişiklik yapılmaktadır. Çevrimiçi uzaktan eğitim programı, Windows 7 ve üzeri işletim sistemlerini desteklemektedir.
g. KULLANICI site geneline zarar verecek veya www.alinakademi.com’u başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.
h. Çevrimiçi eğitim programında yer alan orjinal sanat eserleri ve tasarım ürünlerinin tüm fikri hakları ilgili eser ve tasarım sahiplerinin olup 5846 sayılı kanuna göre koruma altındadır. www.alinakademi.com web sitesi içerisindeki her türlü yazılı ve görsel (video, fotoğraf, vs) içeriğin bilgisayara indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi yasaktır. Aksine davranışlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca suç teşkil edecek olup, bu tip davranışlarda bulunan www.alinakademi.com sitesinin KULLANICI’ları, ihlalin ve kusurun ağırlığına göre Alin Akademi-www.alinakademi.com eğitim sitesinin bir ceza tutarı belirleyerek ve koşullara bağlı olarak bu tutarı artırabileceğini ve de mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler ile Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olduğu kararlaştırılmıştır. Bu Hizmet Sözleşmesi ya da çevrimiçi eğitim programlarıyla ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için info@alinakademi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.