Yönetimde Grupların Önemi

Seminerin Hedefi
 
Yönetimde grupların önemi ve yönetime etkilerinin değerlendirilmesini içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-Grup Kavramına Bakış
-Grup Türleri 
-Grupların Özellikleri (Roller, Normlar, Statü, Büyüklük, Dayanışma) 
-Gruplarda Karar Alma Teknikleri (Grup Düşüncesi ve Topluluk Psikolojisi, Beyin Fırtınası vb.)
-Grup Kararlarının Güçlü ve Zayıf Yönleri

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, yönetimde grupların ve yönetime etkilerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, yönetimde grup türleri, özellikleri ile birlikte anlatılmakta, gruplarda karar alma teknikleri ve alınan kararların güçlü zayıf yönleri konuları ele alınmaktadır.
 
Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır. 
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
90 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
400 ₺
500 ₺