Yönetim Yaklaşımlarının Örgütsel Etkileri

Seminerin Hedefi

Yönetim yaklaşımlarının toplumsal değişim, gelişim ve dönüşüme etkilerinin detaylı olarak değerlendirilmesini hedeflemektedir.

Seminer İçeriği
 
-Yönetim Yaklaşımlarının Örgütsel Etkileri 
-Yönetim Yaklaşımları Kapsamında Öne Çıkan Araştırmalar 
-Yönetim Yaklaşımlarında Kullanılan Yönetim Metaforları 
-Çağdaş Yönetim Yaklaşımlarının Örgütsel Etkileri 
 
Yönetim teorilerinin toplumsal gelişim, değişim ve dönüşümleri aşağıdaki şekilde ele alınmaktadır;

-Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları’nın varsayımları, Modern Yaklaşımlar ve toplumsal değişimlerle oluşan yeni örgütlenme şekilleri (açık, organik, informal vb.)
-Yaklaşımlarda öne çıkan araştırmalar ve küresel etkileri (Hawthorne, Burns ve Stalker vb.)
-Yaklaşımlara dair küresel bağlamı ifade etmek için kullanılan metaforların önemi (Mc Donaldslaştırma, demirkafes, panoptikon, örgüt adamı vb.)
-Toplumsal ve örgütsel değişim ilişkileri ile yönetim teorilerinin örgütler açısından küresel bağlamda yorumlanması 

Seminerin Yaklaşımı
 
Seminerin temel konusu kapsamında, örgütlerin toplumsal değişim ve dönüşüm üzerindeki etkilerini ortaya koyan tüm yönetim yaklaşımlarına ait araştırmalar hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, yönetim yaklaşımlarının örgütsel etkileri örnekler üzerinden anlatılmaktadır.

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
60 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
300 ₺
400 ₺