Yönetim Yaklaşımları

Seminerin Hedefi

Yönetim yaklaşımlarının uygulama yönleri ile birlikte örgütler açısından değerlendirilmesini hedeflemektedir.

Seminer İçeriği

-Klasik-Neo-Klasik-Modern ve Çağdaş Yaklaşımlar
-Yönetim Yaklaşımlarının Yöneticiler Açısından  Anlamı
-Yönetim Yaklaşımlarının Yönetime Katkıları

Yönetim Yaklaşımları;

-Örgütsel gerçekliği yorumlamak için kullanılırlar.
-Bilim felsefesi ve toplum kuramı üzerine inşa edilmişlerdir.
-Yönetim ve örgütlerle ilgili bilgi topluluklarıdır.
-Örgütlerin amaçları için kullanılan araçlardır.
-Tüm yönetim teorileri çağlarına göre özgün ve çağdaş yaklaşımlardır.
-İdari, sosyolojik ve psikolojik kökten beslenerek oluşan, örgütlerle ilgili bilgi üretimini hedefleyen çalışmalardır.

Seminerin Yaklaşımı

Seminerin temel konusu kapsamında, örgüt ve birey etkileşimini anlamaya yönelik bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, sürdürülebilir rekabet için örgütlerin hareket planlarını oluştururken örgütsel bilgiyi nasıl elde ettikleri, kullandıkları ve yönettikleri anlatılmaktadır.

Seminer Planı

-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi

-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır. 
 


 

Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
90 dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
400 ₺
500 ₺