Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

Seminerin Hedefi
 
Yönetim anlayışı gelişiminin öne çıkan noktalarıyla anlatımı sağlanmaktadır.

Seminer İçeriği
 
-Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ile Yönetim Felsefesi İlişkisi 
-Yönetim Felsefesinin Amaçları 
-Yönetim Felsefesinin Yönetim Alanındaki Anlam Arayışı Süreçleri 
-Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Yönetim Felsefesi ve Örgütsel Politika Bağlantısı 

Seminerin Yaklaşımı
 
Seminerin temel konusu gereği, örgütsel davranışın doğasının belirlenmesine yardım eden toplumsal eylemler hakkında genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, yönetim felsefesinin zaman içindeki gelişimi ile birlikte örgüt içinde nasıl değerlendirildiği ve kullanıldığı anlatılmaktadır.

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
120 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
500 ₺
600 ₺