Örgütsel Değişme ve Gelişme

Seminerin Hedefi
 
Örgütlerde örgütsel gelişme ve değişmenin türleri, nedenleri, aşamaları hakkında detaylı bilgilendirmenin yapılmasını içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-Örgütsel Değişim Kavramına Bakış
-Örgütsel Değişim Türleri
-Örgütsel Değişim Nedenleri ve Aşamaları
-Örgütsel Değişim Önündeki Engeller
-Örgütsel Gelişme Kavramına Bakış ve Özellikleri
-Örgütsel Değişim için Kullanılan Örgütsel Gelişme Teknikleri

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, örgütlerde değişim ve gelişim yönetiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Seminerin içeriğinde, örgütsel değişim için kullanılan örgütsel gelişme teknikleri yer almaktadır. 

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
60 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
300 ₺
400 ₺