Örgütlerde Liderlik Modelleri

Seminerin Hedefi
 
Örgütlerde liderlik ve uygulamalarına ilişkin bilgilerin kuramlar çerçevesinde anlatılmasını içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-Liderlik Kavramına Bakış
-Liderlik Kuramları (Temel ve Çağdaş Kuramlar)
-Lider ve Liderlik Özellikleri

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, örgütlerde liderlik uygulamalarının detaylandırılması amaçlanmaktadır. Seminerin içeriğinde, lider ve liderlik özellikleri ele alınmaktadır. 

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.

 
Seminer Tipi
Bireysel/Sanal Sınıf
Seminer Süresi
120 Dakika
Seminer Tarihi
Mayıs 2023
Seminer Saati
11:00-13:00
Katılımcı Adedi
10 Kişi
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
550 ₺
600 ₺