Örgütlerde Karar Verme

Seminerin Hedefi
 
Örgütlerde karar verme, süreci ve modellerine ilişkin detaylı anlatımı içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-Örgütlerde Karar Verme 
-Karar Verme Süreci, Türleri ve Modelleri
-Bireysel ve Grup Halinde Karar Verme Teknikleri
-Karar Verme Sonuçları

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, örgütsel karar vermenin süreci ve modelleri ile birlikte ele alınması amaçlanmaktadır. Seminerin içeriğinde, karar verme türleri, bireysel ve grup halinde karar verme teknikleri ve sonuçları detaylandırılmaktadır. 

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır. 
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
60 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
300 ₺
400 ₺