Örgütlerde İletişim ve İkna

Seminerin Hedefi
 
Örgütlerde iletişim ve süreci ile birlikte iknaya yönelik iletişimin anlatılmasını içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-İletişim Kavramına Bakış 
-İletişimin Amacı, Özellikleri ve Süreci
-Örgütsel İletişim
-İknaya Yönelik İletişim

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, örgütlerde iletişim uygulamaları ile birlikte iknaya dayalı iletişimin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Seminerin içeriğinde, örgüt içi iletişim ve ikna teknikleri ele alınmaktadır. 

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.


 
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
60 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
300 ₺
400 ₺