Örgütlerde Güç ve Yönetimi

Seminerin Hedefi
 
Örgütlerde güç yönetiminin kuramlar perspektifinden değerlendirilmesini içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-Güç Kavramına Bakış
-Güç Kuramları 
-Güç ve İlişkilendirildiği Kavramlar (Bağımlılık, Önderlik, Yetki)
-Gücün Kaynakları ve Örgütsel Etkileri
 
Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, örgütlerde güç yönetiminin kuramlar kapsamında anlatılması amaçlanmaktadır. Seminerin içeriğinde, güç kavramı ile ilişkilendirilen bazı kavramlar ele alınmakta, gücün örgütsel etkileri ortaya konulmaktadır.

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
90 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
400 ₺
500 ₺