Örgütlerde Bilgi Yönetimi

Seminerin Hedefi
 
Örgütlerde bilginin değişimi, gelişimi ve dönüşümü süreçlerinin ele alınmasını içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-Örgütlerde Yöneticilerin Rolleri (Kişilerarası, Enformasyona Bağlı, Kararlarla ilgili Roller)
-Bilgi ile Entelektüel Sermaye İlişkisi
-Örgütler ve Bilgi Yönetimi Etkileşimi Sonuçları (Örgütsel Zekâ, Örgütsel Hafıza)
-Örgütlerde Bilgi Yönetimini Güçleştiren Faktörler 

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, örgütlerde bilgi yönetiminin detaylarıyla açıklanması hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, örgütlerde yöneticilerin bilgiyi yönetme şekilleri ile entelektüel sermayeye katkıları anlatılmakta, bilgi yönetiminin başarı yollarının değerlendirilmesine yer verilmektedir.
 
Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
90 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
400 ₺
500 ₺