Örgüt Yapılarının Stratejik Temelleri

Seminerin Hedefi

Örgüt yapıları üzerindeki stratejik etkilerin değerlendirilmesini içermektedir.

Seminer İçeriği

-Postmodern Dönem ve Örgüt Yapıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
-Yönetim Yaklaşımlarının Örgüt Yapılarına Stratejik Etkileri
-Örgüt-Yönetici-Yapı İlişkisinin Değerlendirilmesi
-Örgüt Yapıları Üzerindeki Küresel Etkiler

Seminerin Yaklaşımı 

Seminerin temel konusu kapsamında, yönetim yaklaşımlarının örgüt yapılarına stratejik etkileri ile birlikte postmodern dönemin örgüt yapıları açısından önemi ile ilgili bir değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, örgüt-yönetici-yapı ilişkisi ve örgüt yapıları üzerindeki küresel etkiler ele alınmaktadır. 

Seminer Planı

-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
90 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
400 ₺
500 ₺