Örgüt Stratejileri ve Yapıları

Seminerin Hedefi
 
Örgüt stratejileri ile yapıları arasındaki etkileşim ve yönü detaylı olarak ele alınmaktadır.

Seminer İçeriği
 
-Yönetimde; Vizyon, Misyon, Strateji, Taktik, Politika Açılımları
-Örgüt Yapısı ve Tasarımının Anlamı ve Amacı
-Yönetim Yaklaşımları ile Değişen Örgütsel Yapılara Giriş 
-Yönetim ve Yöneticilik Kavramlarının Tartışılması  
-Diğer Yeni Örgüt Yapılarının Örneklendirilmesi

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, örgüt stratejileri ile yeni örgütsel yapıların etkileşimleri ve yönü ile ilgili olarak genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, yönetime ait başlıca kavramların benzer ve ayrı yönleri ile  birlikte ele alınması sağlanmaktadır.

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
180 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
800 ₺
950 ₺