Örgüt Kültürü

Seminerin Hedefi
 
Örgütlerde örgüt kültürünün kuramlar çerçevesinde derinlemesine anlatılmasını içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-Örgüt Kültürü Kavramına Bakış 
-Örgüt Kültürü ve İklimi Ayrımı
-Örgüt Kültürü Özellikleri ve Fonksiyonları
-Örgüt Kültürü Sınıflandırmaları (Schein, Hofstede, Quchi vb. Modelleri)

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, örgüt kültürü kavramının derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır. Seminerin içeriğinde, örgüt kültürünün temel öğeleri, özellikleri, fonksiyonları, örgüt kültürü modelleri ile birlikte ele alınmaktadır. 

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
180 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
800 ₺
950 ₺