Kişilik ve Örgütsel Davranış

Seminerin Hedefi
 
Örgütsel davranış çerçevesinde bireysel farklılıkların ve kişiliğin tutum, davranış ve duyguları ele alan şekilde incelenmesini içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-Kişilik Kavramına Bakış
-Kişiliği Belirleyen Faktörler ve İşe İlişkin Yönleri
-Örgütsel Davranışı Etkileyen Temel Kişilik Özellikleri
-Tutumlar ve Örgütsel Davranış İlişkisi
-Duygular ve Değerler ile Örgütsel Davranış Etkileşimleri

Seminerin Yaklaşımı 
 
Seminerin temel konusu kapsamında, kişilik kavramına ek olarak kişilik etmenlerinin örgütsel boyutları ile birlikte ele alınması hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, tutumlar, duygular ve değerler ile örgütsel davranış arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi yer almaktadır.

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
90 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
400 ₺
500 ₺