Çatışma Yönetimi ve Süreci

Seminerin Hedefi
 
Yönetimde çatışma yönetimi, müzakere ve pazarlık sürecinin değerlendirilmesini içermektedir.

Seminer İçeriği
 
-Çatışma Kavramına Bakış
-Çatışma Süreci ve Türleri
-Çatışma Yönetimi ve Örgüt Performansı İlişkisi
-Müzakere Kavramına Bakış ve Pazarlık Sürecinin Aşamaları
-Müzakere Oyunları (Oyun Teorisi, Dağıtım Oyunları vb.)

Seminerin Yaklaşımı 
Seminerin temel konusu kapsamında, çatışma süreci ve türlerinin ele alınması ile birlikte çatışma yönetimi ve örgüt performansı ilişkisinin incelenmesi hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, müzakere kavramı ve müzakere süreci oyunları ele alınmaktadır. 

Seminer Planı
 
-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır. 
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
90 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
400 ₺
500 ₺