Algılama ve Atfetme Yaklaşımları

Seminerin Hedefi

Algılama ve atfetmenin örgütsel davranış açısından önemi anlatılmaktadır.

Seminer İçeriği

-Algı ve Algılama Açılımları
-Algılama Süreci ve Algısal Yanılgılar 
-Örgütlerde Algı ve Algısal Yanılgılar
-Atfetme/Atıf Açılımı
-Atıf Yaklaşımlarına Örnekler 
-Atıfsal Yanlılıklara Örnekler 

Seminerin Yaklaşımı 

Seminerin temel konusu kapsamında, algı ve algılama açılımlarının yapılması ile algılama süreci ve algısal güçlüğe neden olan etmenlerin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Seminerin içeriğinde, örgütlerde algı ve algısal yanılgılar incelenerek, atıf yaklaşımları ile atıf yanlılıklarının örneklerle ele alınması yer almaktadır.

Seminer Planı

-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, bireysel veya kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda, tek modül veya modüller şeklinde tasarlanmaktadır. 

Seminerin Hedef Kitlesi
 
-Öğrenciler (yükseklisans ve doktora dahil); yönetim alanındaki en güncel bilgiye, kullanım alanı pratiği ile birlikte okuma materyalleri ve seminer ödevleri desteği ile birlikte sahip olmak,
-Yüksek öğretim alanında çalışmaya henüz başlayacaklar (doktora yeterlilik veya tez aşamasında olanlar); yönetim ve örgüt davranışını içeren tüm konuları tek kanaldan ve çevrimiçi olarak kolaylıkla ele almak,
-İşverenler ve işgörenler (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); örgüt adına en doğru çaba ile en fazla getiriye sahip olmak için benimsenen yönetim anlayışına en güncel bilgi ile katkı sağlamak isteyenler için, yönetim eğitimi akademisi seminerleri tasarlanmaktadır.
 

 
Seminer Tipi
Bireysel
Seminer Süresi
120 Dakika
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal 
Fiyat
500 ₺
600 ₺