Loading

Uzaktan Eğitim Fenomeni

Uzaktan eğitim, mekân ve zaman unsurlarını ortadan kaldırarak bireylere sınırsız eğitim olanağı sunan modüler eğitim sisteminin genel adı olarak ifade edilir. Gelişen teknoloji ile birlikte artan dijital eğitim materyallerinin, çevrimiçi öğrenmeyi popüler hale getirdiği görülmektedir. Eğitim ve gelişim profesyonellerinin hazırladıkları içeriği zengin modüler e-eğitimler, esnek çalışma saatlerinde uygulanabilirlikleri ile yaşam boyu eğitim için en ideal yol olarak kabul edilmektedir.

Yeni nesil eğitimin önemli bir uygulaması olarak kabul edilen uzaktan eğitim, dünyayı ekrana sığdırarak, eğitimde fırsat eşitliği yaşanmasını da sağlamaktadır. Eğitimin teknoloji ile birlikte değişimi ve dönüşümü tüm bireyler tarafından yakından takip edilmektedir. Bu amaca yönelik olarak ülkeler gerekli altyapıları hazırlamakta, teknolojik ekipmanı edinemeyenlere sağlamakta ve önemli eğitim materyallerini sistem için kullanıma hazır hale getirmektedirler.

İçinde bulunduğumuz çağın bir gereği olan modüler e-eğitim sistemi, yaşanılan küresel krizlerin de (pandemi vb.) bir çözümü olarak günümüzde kullanılmaktadır. Çağdaş ve etkin bir öğrenme şekli olan uzaktan eğitimin, destek öğrenmeden asli öğrenmeye geçiş sürecinde olduğu görülmektedir. Gönüllülük esası ile yapılan sisteme entegrasyon şimdilerde zorunluluk şeklinde yaşanmaktadır. Nihai amacın kaliteli eğitime her an ve her koşulda ulaşabilmek olması, uzaktan eğitimi yeni nesil eğitimin önemli bir boyutu haline getirmektedir. Eğitim kurumlarının da kayıtsız kalmadıkları uzaktan eğitim sistemi, eğitimde sürdürülebilirlik için çevrimiçi eğitim imkanlarının her an ve her çağda devrede olacağını göstermektedir. 
Uzaktan Eğitim Fenomeni3
Eğitim Talebi