Loading

E-Öğrenme için Kritik Başarı Faktörleri: Alanyazın Derlemesi

E-öğrenme birçok eğitim programına dâhil edilen teknoloji tabanlı öğrenme trendlerinden biridir. Kişisel faktörlerin, çevresel faktörlerin ve davranışsal faktörlerin birbirlerine olan etkileri, öğrenme sürecini etkilemektedir. Bu bağlamda başarılı bir e-öğrenme süreci için teknik gerekliliklerin yanı sıra sosyal gerekliliklerin de belirlenmesi gerektiği söylenebilmektedir.

 Detaylı bilgi için tıklayınız...
E-Öğrenme için Kritik Başarı Faktörleri: Alanyazın
Eğitim Talebi