Loading

Yönetim Düşüncesinin Evrim Dinamiği: Çevresel Determinizm mi, Düşünsel Derleme mi?

Yirminci yüzyılın başında bilim haline gelen yönetim düşüncesinin geçen bir asırlık zaman dilimi içinde geçirdiği değişim ve gösterdiği ilerleme dikkat çekicidir. Yönetim düşüncesinin disiplin olarak bilim dünyasındaki yerini almadan önceki dönemleri bir kenara bırakılırsa, bilimleşmesinden sonra geçirdiği değişim çizgisinde, neredeyse her 20-25 yılda makro düzeyde yeni bir kuramın ortaya çıktığı görülmektedir. 1900’lü yılların başında “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” ile klasik dönemini yaşayan Yönetim Bilimi, sırasıyla 1930’lu yıllarda neo-klasik düşünceyi, 1950’li yıllarla modern teorileri ve 1980’li yılarda ise postmodern teorileri doğurmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız...
Özel boyutlar 358x315 px (4)
Eğitim Talebi