Loading

Yeni Kurumsal Kuram

Bir işletme kurmayı planladığımızı düşünelim. Örgüt kuramları arasında en baskın olan koşul bağımlılık kuramına yakın bir kuramcının bize önerileri kabaca şunlar olacaktır:

“Piyasa koşullarını, fırsatlar ve tehditler açısından araştır. Daha sonra bu tehditlerden kaçınarak fırsatları yakalayabilecek güçlü ve zayıf yanlarını belirle (yani bir tür SWOT analizi yap). Muhtemel rakiplerin karşısında sana avantaj sağlayacak rekabet stratejisini belirle. Daha sonra, bu rekabet stratejisine uygun örgütsel yapıyı tasarla. Unutma ki, piyasada tutunabilmen için etkili ve verimli bir işletme tasarlaman gerekir. Bunun için de, çevresel koşullara uyumlu strateji ve yapıyı rasyonel (akılcı) bir biçimde belirlemen gerekir”.

Detaylı bilgi için tıklayınız...
Eğitim Talebi