Loading

Liderlikte Karizma ve Psikopati: İş Dünyasında Yanıltıcı İkilikler

Yüzeysel seviyede çekicilik, kaygılanmada eksiklik, hatayı kabul etmede isteksizlik, dürtülerini kontrol edememe ve son derece sığ empatik davranış gösterme gibi birçok özellik veya eylem, psikopati olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan çok sonraları ise araştırmacılar, kurumsal davranışlar ile psikopatik özellikler arasında oldukça yüksek pozitif korelasyon gözlemlemişlerdir. Çağdaş liderlik kuramlarında dürtüsellik ile kurumsal açıdan tanımlanan cesaret ve başarı ile özdeşleştirilen özellikler, liderliğin psikopati ile birlikteliğini hatta zaman zaman kol kola yürüdüğünü göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...
Ekran Alıntısı
Eğitim Talebi