Loading

İş Yerindeki Modern Taylorizm İnsan Olmanın Değerini Düşürüyor

Taylor ve destekçileri, görevleri matematiksel olarak analiz edilebilen ve etkin üretimin formülüne dönüştürülebilen girdiler, çıktılar, süreçler ve işlemler olarak ayırmanın iyi yönlerinden bahsediyorlardı. On yıllar boyunca ve farklı endüstrilerde iş yerleri, işçiler ve üretim için zaman ve hız araştırmalarında onun teorilerine başvuruldu. Montaj hattı Taylorizmin en tanınmış örneğidir: İşçiler üretimin son aşamasındaki kısma katılarak, sürekli tekrar eden anlamsız görevlere dahil olurlar ve sonunda tüm bir ürünü tek parça haline getirirler. (Brett Frischmann and Evan Selinger, The Guardian, September, 2017)

Detaylı bilgi için tıklayınız...

 
1
Eğitim Talebi